Generálka na vodě !!

Ul. Generála Závady je nově zprovozněna jako vodní dopravní cesta. Pro všechny jsou povolena plavidla s ručním pohonem, k vedení malých motorových je vyžadován lodní průkaz. Je nutno dodržovat pravidla vodního provozu. U vodních děl, tj. lodní zdvihadlo přes silnici č.35, je povinná součinnost s obsluhou zařízení. V rámci opatrnosti je možno kanál využívat i k vodním radovánkám, je zde mělčina pro děti, rybáři mohou zkusit ulovit nějaké ryby. Pro neplavce a ty jenž nevlastní žádné plavidlo, je zde provozován přívoz.   Vyhláška nařizuje vyvarovat se znečišťování vodní cesty i okolí !!       Vezměte toto sdělení na vědomí, aby nedocházelo ke zdržení v proplouvání, případným kolizím a dalším problémům.

Plavbě zdar a ahóój !!

Generálka na vodě !!

proMejto získalo Kujebu !!!

Ano ! Je to on.
proMejto získalo Kujebu.
Výroční cenu města Vysokého Mýta za rok 2015.
v kategorii Za vědeckou a odbornou činnost, popularizaci vědy, přednášky, publicistickou a
vydavatelskou činnost.
Rok s Kujebou čeká nás i Vás 🙂
Tady je malý závdavek.

foto Pavel Stříteský

kujeba selfie

 

A v 0:30 hod 🙂

proMejto pózuje u historického obrazu města Vysokého Mýta. Kujeba už byl dekorován naším logem 🙂 a stal se tak členem spolku !!

foto Jiří Vedral

proMejto U obrazu na50

 

proBermeto – plánování sousedské slavnosti v ul. Generála Závady

Na sobotu 28.května plánujeme „polidštění“ ul. Generála Závady. Pracovní název: GeNeRáLkA. Mejťáci většinou vědí- jde o ulici od vlakové zastávky Mýto Město, přes hlavní silnici, až po Šedovu lékárnu. Cílem je okusit potřebný cílový stav, kdy by ulice byla zejména pěší zónou- spojnicí z centra do sídliště, namísto dnešního parkoviště aut. Snahou bude na den ulici zaplnit různými aktivitami pro všechny, vysvětlit smysl akce, a zažít tak příjemně strávený čas a dobrý pocit ze „živé“ ulice.

proMejto, z.s.

fotografie ze 7.2. z pracovního setkání nad akcí, mj. se členy Offcity a Město na kole :

01 7.2.16 offc ve Vm 04 7.2.16 offc ve Vm 06 7.2.16 offc ve Vm 07 7.2.16 offc ve Vm 08 7.2.16 offc ve Vm 029 7.2.16 offc ve Vm 033 7.2.16 offc ve Vm 050 7.2.16 offc ve Vm

proMejto na plánovacím Offcity víkendu 8.-10. ledna 2016 – TZ

Členové Jiří a Roman se na pozvání pardubického spolku zúčastnili příjemné víkendové akce          na hradě Pirkštejn v Ratajích nad Sázavou  ( laskavý zapůjčitel hradu kavárník Ondřej Kobza  http://magazin.aktualne.cz/rozhovor-kobza-hrad/r~f58bc2785abb11e5b605002590604f2e/

Pobyt na historickém hradě byl vyjímečným zážitkem po všech stránkách: prohlídka hradu, vlastní pobyt, topení, vaření, spaní, atd. Dále jsme poznali půvabný městys Rataje s tamějším zámkem s muzeem a nově otevřenou hospodou, a uskutečnili pěší výlet okolní přírodou a údolím Sázavy do stejnojmenného města.

Smyslem celé akce bylo se jako spolek setkat a prožít víkend v kolektivu, a zejména se zaměřit na plány pro nadcházející sezónu. Cílem proMejťáků bylo prožít to, odkoukat a aplikovat u nás 🙂

Ještě jednou děkujume spolku Offcity a Ondřeji Kobzovi !!

Roman Sedlák   (autor fotografií, proto na nich není 🙁

02 Pirkštejn 16      041 Pirkštejn 16

0106 Pirkštejn 16      0107 Pirkštejn 16

0108 Pirkštejn 16      0211 Pirkštejn 16