Generálka na vodě !!

Ul. Generála Závady je nově zprovozněna jako vodní dopravní cesta. Pro všechny jsou povolena plavidla s ručním pohonem, k vedení malých motorových je vyžadován lodní průkaz. Je nutno dodržovat pravidla vodního provozu. U vodních děl, tj. lodní zdvihadlo přes silnici č.35, je povinná součinnost s obsluhou zařízení. V rámci opatrnosti je možno kanál využívat i k vodním radovánkám, je zde mělčina pro děti, rybáři mohou zkusit ulovit nějaké ryby. Pro neplavce a ty jenž nevlastní žádné plavidlo, je zde provozován přívoz.   Vyhláška nařizuje vyvarovat se znečišťování vodní cesty i okolí !!       Vezměte toto sdělení na vědomí, aby nedocházelo ke zdržení v proplouvání, případným kolizím a dalším problémům.

Plavbě zdar a ahóój !!

Generálka na vodě !!

Comments

comments

Napsat komentář