Pozvánka na nahlížení do dokumentace IVECO

Co konkrétně připravuje firma Iveco? Co je uvedeno v projektové dokumentaci? Kudy bude firma zásobována? Kudy se bude jezdit na nové parkoviště? Jak budou vypadat protihlukové stěny? Jaký budou mít tyto zásahy vliv na vzhled a chod města? Bylo to ověřeno například v dopravním modelu? Byly projekty projednány v komisích rady Města a s jakým výsledkem? Jak se k záměrům vyjádřil městský architekt? Podařilo se již firmě Iveco získat požadovaná stanoviska hygieny, hasičů a ostatních organizací? R ... číst více

Prohlášení členů spolku proMejto k plánované výstavbě stezky v prostoru bývalé botanické zahrady ve Vysokém Mýtě

(předneseno na jednání Zatupitelstva Města Vysoké Mýto dne 18.6.2014) Vážení členové Zastupitelstva Města Vysoké Mýto, nyní tu nehovořím pouze sám za sebe, ale také za vysokomýtské kolegy architekty, historiky umění, umělce a další členy spolku proMejto. S veškerou vážností a vědomím odpovědnosti ke společnosti a našim profesím prohlašujeme, že jsme zděšeni tím, jaké projekty ve veřejném prostoru města jsou připravovány. V případě stezky botanickou zahradou, ať už se aktuální projekt jmenuje jak ... číst více

Výsledky uživatelského hodnocení veřejných prostranství ve Vysokém Mýtě

Pohled na Havlíčkovy sady po založení r. 1892 (zdroj: archiv Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě) Pohled na Havlíčkovy sady po založení r. 1892 (zdroj: archiv muzea ve VM)

Pohled na Havlíčkovy sady po založení r. 1892 (zdroj: archiv muzea ve Vysokém Mýtě) Přinášíme shrnutí výsledků jarního dotazníku. Příjemně nás překvapilo množství i hloubka některých odpovědí (do dnešního dne celkem 36). Dotazník k analytické části strategického plánu vyplnilo dokonce dvěstěpadesát respondentů. To společně svědčí o poměrně slušném zájmu obyvatel o jejich město. Narozdíl od dotazníku ke strategickému plánu se však vynasnažíme být poněkud srozumitelnější a stručnější. Ve městě se ... číst více

Osobní automobil versus veřejné prostory města

město pro lidi nebo pro auta?

Osobní automobil se v posledních desetiletích stal symbolem životního stylu většiny lidí. Pohodlí osobního auta většina z nás nerada zaměňuje za šetrnější a ohleduplnější ale snad méně komfortní způsoby přepravy. Zatímco v těch opravdu vyspělých městech světa (New York, Londýn, Kodaň) již pochopili nesmyslnost neustálého zlepšování podmínek pro pohyb a odstavování neustále se zvyšujícího počtu aut, v našich podmínkách ke kulminaci městského automobilismu zatím nedochází. Přestože se zdá, že v ma ... číst více