kdo a proč .proMejto

Spolek .proMejto usiluje o rozhýbání stojatých vod urbanismu a architektury ve Vysokém Mýtě.

Jsme spolkem „mejťáků“ kteří sní o přívětivém, přátelském a civilním Vysokém Mýtě. Městě s vizí formulovanou a naplňovanou samotnými občany za cílevědomé podpory radnice.

Jsme zastánci kvalitního městského prostředí, jehož ochrana a tvorba závisí na aktivním přístupu veřejnosti, jejích zástupců i městských institucí. Prostřednictvím různých aktivit chceme přispívat k pozitivnímu vnímání veřejného prostoru města a jeho atraktivitě. Chceme dělat něco pro Mejto.

Sníme o městě, kde radnice vystupuje jako ochránce veřejných zájmů, kde je aktivním kultivátorem veřejného prostoru, empatickým a citlivým iniciátorem pocitu městské sounáležitosti. Sníme o městě, na které budeme hrdí, městě, kde se pro dlouhodobé cíle nadchnou občané, zastupitelé, starostové či starostky, minulí, současní i budoucí. Sníme o městě, které sebevědomě naváže na obdivuhodnou přísnost středověkých lokátorů, jejichž konání nás svou nenápadnou samozřejmostí těší i po více jak sedmi stoletích.

Chceme  být  iniciátory dění ve veřejném prostoru. Chceme být podněcovači, ba dokonce buřiči vysokomýtského měšťanstva! Chtěli bychom poukazovat na příklady úspěšných realizací, pořádat výstavy, výlety a přednášky. Chtěli bychom přispět k osvětě a dobrému jménu architektury a urbanismu, neboť právě územní plánování je jedna z klíčových kompetencí vedení města, která se bezprostředně dotýká každého z nás. Domníváme se, že i proto je nutné aktivně vyjadřovat a komentovat rozhodování lokálních autorit.

Naším cílem je hájení veřejných zájmů na poli územního plánování, osvěta a aktivace vysokomýtského obyvatelstva. Chtěli bychom zprostředkovat a přiblížit proces územního plánování každému „kujebákovi„, stejně jako nevšední kvalitu všedních staveb. Poukázat na skutečnost, že architektura není synonymem exluzivity, ale naopak následováním racionálních řešení s vysokým  funkčním a estetickým standardem veřejných i soukromých staveb.


Členové 
.proMejto, z.s.

. Ing. arch. Jiří Šafr – předseda spolku
. Ing. arch. Kateřina Profousová –  místopředsedkyně spolku
. MgA. Marta Hošková
. Ing. Roman Sedlák – pokladník spolku
. Mgr. Barbora Horáková
. Mgr. Hana Lamatová
. Ing. arch. Pavel Stříteský 
. Ing. arch. Jan Svoboda

Spolek je otevřený dalším členům i nečlenům. Věříme, že v tom nezůstaneme sami…

promejto@promejto.cz

E-maily na jednotlivé členy spolku: jmeno.prijmeni@promejto.cz

promejto@gmail.com