kdo a proč .proMejto

Spolek .proMejto usiluje o rozhýbání stojatých vod URBANISMU a ARCHITEKTURY ve Vysokém Mýtě.

Jsme spolkem mejťáků, kteří sní o přívětivém a civilním městě, s vizí formulovanou a naplňovanou občany za cílevědomé podpory radnice.

Jsme zastánci kvalitního městského prostředí, jehož ochrana a tvorba závisí na aktivním přístupu veřejnosti, jejích zástupců i městských institucí. Skrze různé aktivity chceme přispívat k pozitivnímu vnímání veřejného prostoru a jeho atraktivitě. Chceme dělat něco pro Mejto.

Sníme o městě, kde radnice vystupuje jako ochránce veřejných zájmů, je aktivním kultivátorem a empatickým iniciátorem pocitu městské sounáležitosti. O městě, na které budeme hrdí, městě, kde se pro dlouhodobé cíle nadchnou občané, zastupitelé a starostové – minulí, současní i budoucí. O městě, které sebevědomě naváže na přísnost středověkých lokátorů, jejichž konání nás svou nenápadnou samozřejmostí těší i po staletích.

Chceme být iniciátory dění ve veřejném prostoru. A podněcovači, ba dokonce buřiči vysokomýtského měšťanstva! Chceme poukazovat na příklady úspěšných realizací, pořádat výstavy, přednášky a výlety. Přispívat k osvětě a dobrému jménu architektury a urbanismu, neboť právě územní plánování je jednou z klíčových kompetencí města, která se bezprostředně dotýká každého z nás. Domníváme se, že i proto je nutné se aktivně vyjadřovat a komentovat rozhodování lokálních autorit.

Naším cílem je hájení veřejných zájmů, osvěta a aktivace vysokomýtského obyvatelstva. Zprostředkování a přiblížení procesu územního plánování každému kujebákovi. Zviditelnění nevšední kvality všedních staveb. Poukázání na skutečnost, že architektura není jen synonymem exluzivity, ale i následováním racionálních řešení s vysokým funkčním a estetickým standardem, a to staveb veřejných i soukromých.


Členové 
.proMejto, z.s.

. Ing. arch. Jiří Šafr – předseda spolku
. Ing. arch. Kateřina Profousová –  místopředsedkyně spolku
. MgA. Marta Hošková
. Ing. Roman Sedlák – pokladník spolku
. Mgr. Barbora Horáková                                                                      . Bc. Tomáš Severa
. Mgr. Hana Lamatová
. Ing. arch. Pavel Stříteský 
. Ing. arch. Jan Svoboda

Spolek je otevřený dalším členům i nečlenům. Věříme, že v tom nezůstaneme sami…

promejto@promejto.cz

E-maily na jednotlivé členy spolku: jmeno.prijmeni@promejto.cz

promejto@gmail.com