SEMINÁŘ .proMejto PRÁZDNÉ DOMY ___ úterý 2. listopadu 2021

Spolek .proMejto

JAK NAKLÁDAT S PRÁZDNÝMI DOMY

Úterý 2. 11. od 17.00, klubová scéna M-klubu

Zveme vás na veřejnou debatu pro zastupitele a občany. Zúčastní se jí zástupci z oborů architektury, realitního trhu, spolkové činnosti a participace.

Prázdný dům ve městě je negativním prvkem. Jeho opětovné zprovoznění je jasným benefitem. Kdo, jak a za co to může provést? Výsledkem může být prodej, pronájem nebo konverze. U domů v obecním vlastnictví je žádoucí názorově zapojit místní komunitu, zájmové subjekty a občanské iniciativy. K tématu vznikají publikace a manuály s konkrétními realizovanými projekty, jak k problematice přistupovat. Cílem debaty je poskytnout dostatek informací o aktuálních poznatcích, zkušenostech a možnostech, které mohou přispět ke vzniku kvalitního městotvorného prvku. Účast v debatě přislíbili: z Plzně zakladatel spolku k světu. architekt Jakub Mareš, z Pardubic koordinátor platformy Mlýny městu a člen spolku Offcity Ondřej Teplý, architekt města Vysoké Mýto Jakub Chobotský a realitní makléř Michal Joch.

Aktualizovaný seznam hostů:

–  Jakub Mareš – zakladatel plzeňského spolku k světu., architekt 

–  Ondřej Teplý – člen pardubického spolku Offcity a koordinátor Mlýny městu, architekt 

–  Jakub Chobotský – architekt města Vysokého Mýta 

–  Michal Joch – realitní makléř 

–  Jan Špinka – místopředseda spolku Povaleč, provozujícího dejvické centrum Klubovna; spolutvůrce karlínského projektu Přístav 18600

Dle opatření MZ platného od 1. 11. 2021 je nutno se při příchodu na debatu prokázat splněním jedné z následujících podmínek:

 • negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin,
 • negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,
 • negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě,
 • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní
  Dále platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
  Děkujeme za pochopení.

PANELISTA Č. 1
Dovolíme si uvést prvního hosta naší panelové debaty – je jím plzeňák architekt JAKUB „Kuba“ MAREŠ https://www.facebook.com/maresjakub
Podle toho co lze o něm vše přečíst, se nemůžeme dočkat, až ho naživo uvidíme a uslyšíme u nás v Mejtě!
Můžete se tedy těšit na:

 • rozehrávače ve spolku k světu., který pracuje s veřejným prostorem a jeho oživováním s cílem zlepšit kvality veřejného života. Více o spolku http://www.ksvetu.cz/
 • ředitele architektonického studia Ateliér k světu., které je kreativní dílnou, kde se kolektivní prací zabývají architekturou, urbanismem a městským designem. Více o studiu http://www.atelier.ksvetu.cz/
 • realizátora aktivit Náplavka k světu, Kontejnery k světu, PechaKucha Night Plzeň, uspořádání prvního TEDxu v Plzni nebo prvního sharingového systému koloběžek na světě – Koloběžky k světu. Více o projektech na webu spolku.
 • Závěrem vybíráme z rozhovoru pro E15 – Komunismus městům i nám zasadil velkou ránu:
  „Kvalita života ve městě závisí na tom, v jakém stavu je veřejný prostor. Všechno to začíná u naší rohožky.“
  „Je to taková synergie – lidi ovlivňují město a to zase lidi.“
  „Nejdřív se musí vytvořit nějaké podhoubí, nějaká silná základna ve formě aktivní občanské společnosti. Vyhrávají spíš pomalé a postupné kroky.“
  „Čím menší město, tím snáze se to dá rozběhnout a dosáhnout cíle.“
  „Potom jsem si uvědomil, že nemáme žádnou akci pro mladé, a rozjeli jsme PechaKuchu. A postupně se přidaly další a další věci.“ https://www.e15.cz/the-student-times/komunismus-mestum-i-nam-zasadil-velkou-ranu-rika-architekt-jakub-mares-1231063

******************

PANELISTA Č. 3 ( č. 2 si necháme na příště :- ) )

Tohoto pána znám – je již po tři roky architektem města Vysoké Mýto. 

Seznamte se: Ing. arch. Jakub Chobotský

Jako městský architekt provádí konzultační a poradenskou činnost v oblastech architektury a urbanismu, a to již v přípravné fázi záměru – se stavebníky a projektanty hledá soulad s územním plánem, územní studií a cíli daného oboru. 

Dále se ale podílí i na přípravě nových městských projektů. Namátkou zmiňme třeba připravovanou smuteční síň u městského hřbitova nebo nové naučné stezky. Více o projektech zde https://projekty.vysoke-myto.cz/ 

A přečíst si můžete rozhovor s ním pro Vysokomýtský zpravodaj z února 2019

*****************

PANELISTA Č. 2

Kamarád, člen pardubického spolku a architekt – Ondřej Teplý. 
>> Provozuje kancelář MIXAGE, zabývající se architekturou a grafickým designem https://mixage.cz/
>> Ve spolku Offcity https://www.offcity.cz/cs/  má na starosti architekturu.
>> Před několika lety byl v Pardubicích koordinátorem platformy Mlýny městu https://www.facebook.com/mlyny.mestu Šlo o automatické Winternitzovy mlýny, které tehdy ukončily mlynářskou výrobu. Jejich vlastník, společnost Goodmills, pro objekt hledala kupce. Mlýny městu se pak angažovaly ve veřejné diskusi nad budoucností areálu. Nyní přeskočíme do současnosti, kdy můžeme vidět, že mlýny budou za chvíli opravené. S jinou funkcí, s jiným majitelem. No více se dozvíte v úterní debatě 🙂

*******************

PANELISTA Č. 4
Do panelu jsme si pozvali také realitního makléře – Michala Jocha. Působí v Pardubickém kraji, sídlí v Hrušové u Vysokého Mýta. Proto i zde ve městě realizuje koupě a prodeje nemovitostí. Přečíst si jeho příběh můžete zde https://www.jochreality.cz/michal-joch/

*******************

PANELISTA Č. 5

Jako poslední host přibyl Jan ŠPINKA – místopředseda spolku Povaleč. Spolek v roce 2009 vyhrál výběrové řízení MČ Praha 6 na pronájem prostoru bývalé školky. Provozuje v něm kulturní a komunitní centrum Klubovna http://klubovna.povalec.cz/o-klubovne Jan Špinka je také spolutvůrcem projektu Přístav 18600 v pražském Karlíně https://18600.cz/komunita/

Může jít o obrázek 2 lidé

Comments

comments

Napsat komentář