DEN ARCHITEKTURY 2023

DEN ARCHITEKTURY ____ Neděle 1. 10. ve 14.00, sraz na náměstí Přemysla Otakara II.

Významný festival opět v našem městě. Ve Vysokém Mýtě je víc knihoven, než byste čekali. Pojďte se SPOLKEM.proMejto do některých nahlédnout. Knihovny jsou naším letošním tématem – jsou jedním z významných vnitřních veřejných prostor. Dnes to nejsou jen půjčovny knih, ale mají mnoho dalších funkcí. A věděli jste třeba o knihovnách ve školách nebo v regionálním muzeu? I do nich zamíříme. https://www.facebook.com/events/1568331250659000

FILM a ARCHITEKTURA ____ Úterý 3. 10. v 19.00, Šemberovo divadlo

Projekce dánského filmu Nejlepší město na světě. Kodaň byla znečištěným průmyslovým městem, ale dnes je hlavní město Dánska často považováno za jedno z nejlepších míst k žití na světě. Prostřednictvím politického a architektonického inženýrství město prošlo kompletní proměnou. Ale za jakou cenu? (Délka cca 120 min., vstupné dobrovolné) https://www.facebook.com/events/683136530403674

OBÝVÁK VESNICE A KNIHOVNA ROKU 2021 ____ Čtvrtek 5. 10. v 18.00, Městská knihovna, Litomyšlská 70

Přednáška Zuzany Brychtové Horecké a Barbory Černohorské, autorek projektu, na téma Komunitní knihovna ve Statenicích aneb Jak v malé obci vytvořit obývák. Knihovna v malé obci u Prahy získala několik ocenění, nový domeček a celorepublikový věhlas. Její knihovnice sbíraly inspiraci až ve Skandinávii. Přijďte si poslechnout jejich zkušenosti. Více informací na: www.obyvakvesnice.cz Vstupné: dobrovolné

AUTOBUS .proMejto

Vážení a milí přátelé a známí,
dovolujeme si vás v sobotu 4. června 2022 od 9 do 17h všechny pozvat na akci AUTOBUS .proMejto. Ten den na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě zaparkujeme kloubový autobus Karosa! Doplníme tak současně probíhající festival Sodomkovo Vysoké Mýto. V autobusu si budete moci posedět u dobré kávy, sledovat filmy nebo číst knihy. Na výstavních panelech spolek proMejto zrekapituluje svou téměř 10 letou historii – uvidíte, jaké akce i trvalejší zásahy má za sebou. V AUTOBUSU .proMejto si také budeme povídat o spolkovém životě ve městě. Spolek a město. Spolek – to jsme třeba my, proMejto. Ale i všichni další, kteří se sdružují – např. sportovci, divadelníci, zpěváci nebo rybáři. Proč a jak to děláme? Co tím dáváme sobě a ostatním? A jak nám město jako instituce pomáhá a co od nás očekává? Z odpovědí na tyto otázky vzejdou nápady, jak by se naše aktivity mohly do budoucna dál ubírat. Přijďte nám říct svůj názor!


SEMINÁŘ .proMejto PRÁZDNÉ DOMY ___ úterý 2. listopadu 2021

Spolek .proMejto

JAK NAKLÁDAT S PRÁZDNÝMI DOMY

Úterý 2. 11. od 17.00, klubová scéna M-klubu

Zveme vás na veřejnou debatu pro zastupitele a občany. Zúčastní se jí zástupci z oborů architektury, realitního trhu, spolkové činnosti a participace.

Prázdný dům ve městě je negativním prvkem. Jeho opětovné zprovoznění je jasným benefitem. Kdo, jak a za co to může provést? Výsledkem může být prodej, pronájem nebo konverze. U domů v obecním vlastnictví je žádoucí názorově zapojit místní komunitu, zájmové subjekty a občanské iniciativy. K tématu vznikají publikace a manuály s konkrétními realizovanými projekty, jak k problematice přistupovat. Cílem debaty je poskytnout dostatek informací o aktuálních poznatcích, zkušenostech a možnostech, které mohou přispět ke vzniku kvalitního městotvorného prvku. Účast v debatě přislíbili: z Plzně zakladatel spolku k světu. architekt Jakub Mareš, z Pardubic koordinátor platformy Mlýny městu a člen spolku Offcity Ondřej Teplý, architekt města Vysoké Mýto Jakub Chobotský a realitní makléř Michal Joch.

Aktualizovaný seznam hostů:

–  Jakub Mareš – zakladatel plzeňského spolku k světu., architekt 

–  Ondřej Teplý – člen pardubického spolku Offcity a koordinátor Mlýny městu, architekt 

–  Jakub Chobotský – architekt města Vysokého Mýta 

–  Michal Joch – realitní makléř 

–  Jan Špinka – místopředseda spolku Povaleč, provozujícího dejvické centrum Klubovna; spolutvůrce karlínského projektu Přístav 18600

Dle opatření MZ platného od 1. 11. 2021 je nutno se při příchodu na debatu prokázat splněním jedné z následujících podmínek:

 • negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin,
 • negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,
 • negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě,
 • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní
  Dále platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
  Děkujeme za pochopení.

PANELISTA Č. 1
Dovolíme si uvést prvního hosta naší panelové debaty – je jím plzeňák architekt JAKUB „Kuba“ MAREŠ https://www.facebook.com/maresjakub
Podle toho co lze o něm vše přečíst, se nemůžeme dočkat, až ho naživo uvidíme a uslyšíme u nás v Mejtě!
Můžete se tedy těšit na:

 • rozehrávače ve spolku k světu., který pracuje s veřejným prostorem a jeho oživováním s cílem zlepšit kvality veřejného života. Více o spolku http://www.ksvetu.cz/
 • ředitele architektonického studia Ateliér k světu., které je kreativní dílnou, kde se kolektivní prací zabývají architekturou, urbanismem a městským designem. Více o studiu http://www.atelier.ksvetu.cz/
 • realizátora aktivit Náplavka k světu, Kontejnery k světu, PechaKucha Night Plzeň, uspořádání prvního TEDxu v Plzni nebo prvního sharingového systému koloběžek na světě – Koloběžky k světu. Více o projektech na webu spolku.
 • Závěrem vybíráme z rozhovoru pro E15 – Komunismus městům i nám zasadil velkou ránu:
  „Kvalita života ve městě závisí na tom, v jakém stavu je veřejný prostor. Všechno to začíná u naší rohožky.“
  „Je to taková synergie – lidi ovlivňují město a to zase lidi.“
  „Nejdřív se musí vytvořit nějaké podhoubí, nějaká silná základna ve formě aktivní občanské společnosti. Vyhrávají spíš pomalé a postupné kroky.“
  „Čím menší město, tím snáze se to dá rozběhnout a dosáhnout cíle.“
  „Potom jsem si uvědomil, že nemáme žádnou akci pro mladé, a rozjeli jsme PechaKuchu. A postupně se přidaly další a další věci.“ https://www.e15.cz/the-student-times/komunismus-mestum-i-nam-zasadil-velkou-ranu-rika-architekt-jakub-mares-1231063

******************

PANELISTA Č. 3 ( č. 2 si necháme na příště :- ) )

Tohoto pána znám – je již po tři roky architektem města Vysoké Mýto. 

Seznamte se: Ing. arch. Jakub Chobotský

Jako městský architekt provádí konzultační a poradenskou činnost v oblastech architektury a urbanismu, a to již v přípravné fázi záměru – se stavebníky a projektanty hledá soulad s územním plánem, územní studií a cíli daného oboru. 

Dále se ale podílí i na přípravě nových městských projektů. Namátkou zmiňme třeba připravovanou smuteční síň u městského hřbitova nebo nové naučné stezky. Více o projektech zde https://projekty.vysoke-myto.cz/ 

A přečíst si můžete rozhovor s ním pro Vysokomýtský zpravodaj z února 2019

*****************

PANELISTA Č. 2

Kamarád, člen pardubického spolku a architekt – Ondřej Teplý. 
>> Provozuje kancelář MIXAGE, zabývající se architekturou a grafickým designem https://mixage.cz/
>> Ve spolku Offcity https://www.offcity.cz/cs/  má na starosti architekturu.
>> Před několika lety byl v Pardubicích koordinátorem platformy Mlýny městu https://www.facebook.com/mlyny.mestu Šlo o automatické Winternitzovy mlýny, které tehdy ukončily mlynářskou výrobu. Jejich vlastník, společnost Goodmills, pro objekt hledala kupce. Mlýny městu se pak angažovaly ve veřejné diskusi nad budoucností areálu. Nyní přeskočíme do současnosti, kdy můžeme vidět, že mlýny budou za chvíli opravené. S jinou funkcí, s jiným majitelem. No více se dozvíte v úterní debatě 🙂

*******************

PANELISTA Č. 4
Do panelu jsme si pozvali také realitního makléře – Michala Jocha. Působí v Pardubickém kraji, sídlí v Hrušové u Vysokého Mýta. Proto i zde ve městě realizuje koupě a prodeje nemovitostí. Přečíst si jeho příběh můžete zde https://www.jochreality.cz/michal-joch/

*******************

PANELISTA Č. 5

Jako poslední host přibyl Jan ŠPINKA – místopředseda spolku Povaleč. Spolek v roce 2009 vyhrál výběrové řízení MČ Praha 6 na pronájem prostoru bývalé školky. Provozuje v něm kulturní a komunitní centrum Klubovna http://klubovna.povalec.cz/o-klubovne Jan Špinka je také spolutvůrcem projektu Přístav 18600 v pražském Karlíně https://18600.cz/komunita/

Může jít o obrázek 2 lidé

DEN ARCHITEKTURY ___ 1. – 3. října 2021

Pátek 1. 10. od 19.00,
ul. Gen. Závady u čp. 383 ( bývalý domov mládeže)
DEN ARCHITEKTURY – PRÁZDNÉ DOMY
Tradiční neformální setkání – tentokrát o prázdných domech v obci. Jaký vliv mají na své okolí, na město a život v něm? Co si s nimi počít? Páteční večer věnujeme přednášce a debatě s občany i se zástupci vedení města.

Neděle 3. 10. od 14.00,
náměstí Přemysla Otakara II.
ZA PRÁZDNEM A JEDNÍM VÝROČÍM
Nedělní procházka po městě s objevováním prázdných domů a bonusem navíc. Kolik je prázdných domů ve Vysokém Mýtě a které to jsou? Komu patří a co mají jejich majitelé v plánu? Pojďte s námi odhalit další z vrstev města. Přídavkem si připomeneme 150 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých architektů Jana Kotěry, a to přímo u jeho vysokomýtského díla.

Více na http://www.facebook.com/promejto/ a https://www.denarchitektury.cz/

PRÁZDNÉ DOMY ve Vysokém Mýtě

Spolek .proMejto obdržel pro letošek programovou dotaci města v oblasti kultury. Obsahem projektu budou zejména „PRÁZDNÉ DOMY“. Vysoké Mýto není výjimkou – i zde jsou nevyužívané domy. A to jak soukromé, tak i ve vlastnictví města. Chceme přispět k povědomí o těchto objektech. O tom, jaký vliv mají na své okolí, co se děje v rovině urbanismu, v sociální oblasti nebo bezpečnosti. Budeme zkoumat, co může podniknout radnice nebo běžní občané – jak se všichni mohou zapojit do řešení problému. Je třeba, aby veřejnost věděla, kdo o provozu a využití staveb rozhoduje. Reagujeme tím na různé zmínky, dotazy a zájem, které jsme zaznamenali. Většinou se jedná o téma několika domů – typicky je to prázdná budova bývalého okresu u krytého bazénu (majetek Města VM), nebo starý pivovar (soukromý). Budov je po městě ale více. V plánu jsou přednášky a debaty s odborníky, i vytvoření drobných zásahů na různých místech. Součástí projektu bude alespoň částečné zmapování prázdných domů ve Vysokém Mýtě. Závěrem vás chceme seznámit s databází www.prazdnedomy.cz , jejíž tvůrce bychom k nám rádi pozvali. Jsou v ní některé domy z našeho města.

ProMejto a prázdné domy v dubnovém čísle Vysokomýtského zpravodaje